BİZİMKENT
TOPLU YAPI

Yönetim Kurulu

  1. Kurul Başkanı - 187 Ada Başkanı : Taha ATASAVUN
  2. 186 Ada Başkanı : Nurcan POLAT
  3. 189 Ada Başkanı : Aynur KADILAR
  4. 190 Ada Başkanı : Rıdvan ÖZOCAK
  5. 194 Ada Başkanı : Ayşe ALTUNÖZ
  6. 195 Ada Başkanı : Rıfat AKTAŞ
  7. 196 Ada Başkanı : Metin MIZIRAKCI

Denetim Kurulu

  1. Hüseyin ŞENGÜL
  2. Mehmet BALCI
  3. Ufuk TARHAN

Bizimkent Toplu Yapı'nın Oluşumu

* Bizimkent sitesi, 53 blok, 7 Ada ve 4014 daireden oluşur.

* Bizimkent sitesi, Emlak Bankası tarafından hazırlana "Bizimkent Yönetim Planı"na göre yönetimektedir. Bu plana göre, her adada genel kurullarca belirlenen bir ada yönetimi vardır..

* Sitemizde, 7 ayrı seçilmiş Ada yönetimi vardır.

* Ada başkanları, Toplu Yapı Yönetim Kurulunu oluşturmaktadır..

* Bizimkent Toplu Yapı Genel Kurulu, blok yöneticilerinden oluşmaktadır.

* Ada ve blok genel kurulları, her yıl haziran ve temmuz ayının ilk haftalarında yapılır.

Bizimkent Toplu Yapı Yönetimi'nin Görevleri

* Bizimkent Toplu Yapı Yönetimi, resmi kurumlara ve üçüncü şahıslara karşı Bizimkent sitesini temsil eder.

* Bizimkent Sitesinin birlik ve bütünlüğünü sağlar.

* Sitenin güvenliğini, güvenlik personeli ve kameralar yardımıyla sağlar.

* Ortak alanların temizliğini, çamlık alanların temizliğini, çöplerin toplanmasını, yaz aylarında havuzların bakımını yapar.

* Ortak alanların aydınlatılmasını sağlar.

* Ortak alanlarda ki çim ve çiçeklerin bakımını yaptırır.

* Spor alanlarının bakım ve onarımını yaptırır.

* Ortak alan ağaçlarının bakımını yaptırır.

* Halka açık alanlara oturma grupları sağlamak ve bakımını yaptırmak.

* Site genelinde reklam, broşür dağıtım gibi işleri organize etmek.

Kullanım ve Gizlilik 

© Bizimkent Toplu Yapı

2019 Haziran